PP Muhammadiyah : Pancasila itu Dasar Negara yang Islami

Pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi, bahwa agama adalah musuh terbesar Pancasila mengundang kemarahan banyak pihak. Namun, Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti memilih berhati-hati dan terukur dalam memberikan komentar terhadap hal itu.

Mu’ti menekankan perlunya tabayyun. “Perlu ada klarifikasi dari kepala BPIP terkait dengan pernyataan yang banyak beredar di media,” katanya kepada Gatra.com di Jakarta, 12/2.

Menurut Mu’ti tidak ada pertentangan antara Pancasila dengan agama. “Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila tersebut menunjukkan bagaimana posisi Agama dalam negara, dan hubungannya dengan Pancasila,” katanya.

Karena itu tidak tepat jika mempertentangkan agama dengan Pancasila. “Tidak tepat kalau Pancasila dan Agama dipertentangkan. Agama dan Pancasila memang memiliki akar yang berbeda. Agama bersumber pada wahyu ilahi. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya Indonesia dan universal yang sebagiannya berakar pada Agama,” katanya.

“Bagi Muhammadiyah, Pancasila itu dasar negara yang Islami. Sila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak bertentangan dengan Agama,” tegasnya.(gatra)