Surat Terbuka Ustadz Arifin Ilham untuk Kepala BNPT

Surat Untuk Ayahanda Irjen. Pol. Drs. H. Saud Usman Nasution, Kepala BNPT. Ayahanda tercinta Irjen. Haji Saud Usman Nasution, nanda wajib mengingatkan ayahanda yg telah memblokir Media Da’wah. Maafkan jika ayah marah dengan ananda.

Ayahanda, hidup kita tidak lama di dunia, sangat sebentar, apalagi jabatan yang kita emban. Segala sikap dan keputusan kita mengandung konsekwensi dunia akhirat. Bacalah Kalam Allah dengan iman, Barang siapa memberi keputusan atau kebiasaan yang baik, lalu banyak yang mengikutinya maka sebanyak itu ganjaran mengalir Allah berikan kepadanya, tetapi sebaliknya barang siapa membuat keputusan atau kebiasaan buruk, lalu banyak yang mengikutinya maka sebanyak itu dosa yang ditimpakan kepadanya (QS An Nisa 85).
Betapa besar nilai amal dan pahala bila keputusan itu baik, sebanyak manfaat, sebanyak yang mengikutnya sebanyak itu pahala mengalir yang ayah raih, tetapi kalau keputusan itu buruk apalagi sampai menutup jalan dakwah, sungguh keputusan terlalu berani, terlalu riskan ayahanda. Nanda wajib menyampaikan akibat akibat bagi mereka yang menghalangi da’wah:
1. Mendapat laknat Allah seperti Abu Lahab, “Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak (QS Lahab 1-4).
2. Akan mendapat azab yang sangat pedih di akhirat kelak
3. Akan mendapat azab Allah saat di dunia
4. Termasuk orang zholim yg sangat merugi

Allah berfirman, “Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim, (yaitu) orang-orang yang menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan menghendaki (supaya) jalan itu bengkok. dan mereka Itulah orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari akhirat. Orang-orang itu tidak mampu menghalang-halangi Allah untuk (mengazab mereka) di bumi ini, dan sekali-kali tidak adalah bagi mereka penolong selain Allah.
Siksaan itu dilipat gandakan kepada mereka. mereka selalu tidak dapat mendengar (kebenaran) dan mereka selalu tidak dapat melihat(nya). Mereka Itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Pasti mereka itu di akhirat menjadi orang-orang yang paling merugi” (QS Huud : 18 – 22)
5. Menjadi musuh Allah dunia akhirat. Rasuulullahu bersabda, “Sesungguhnya Allah Berfirman: “Siapa saja yang telah memusuhi juru da’wahKu maka sungguhnya aku telah menyatakan perang kepadanya” (HR Bukhori).
6. Menutup Jalan dakwah membuat yang lemah iman semakin jahil, yang benci Islam semakin berjaya. Padahal Rasul yg mulia mengajarkan kita doa mohon perlindungan Allah dari “syamaatatil a’daai” membuat pembenci agama yg mulia ini bertepuk tangan.
7. Menumbuhkan kecurigaan, fitnah bahkan kebencian umat kepada ayahanda dan BNPT. Mengapa tanpa teguran peringatan sebelumnya, mengapa hanya Media Islam dicap radikal kalau yang lain tidak dicap radikal, dan sebagainya. Sungguh kecurigaan akan menjadi fitnah, dan fitnah menimbulkan kebencian, dan kebencian menjadi permusuhan.
Bahkan sampai meninggalpun bukan saling mendoakan, naudzubillah min dzalika. Bukankah kita bersaudara seiman, bisa duduk bersama, makan minum bersama dan saling menasehati. “Sesungguhnya orang-orang mu’min bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat (QS Al Hujurat 10).
Semoga ayahanda tercinta berkenan dan segera membuka kembali jalan dakwah mulia ini. Kalau memang banyak kekurangan dan kesalahan ikhwah Media Dakwah, ajaklah bermusyawarah untuk memperbaikinya, insya Allah semua berkenan dan berkah dg shilaturahm, berkah BNPT, berkah Dakwah, berkah juga untuk negeri yang kita cintai ini.
Dan nandapun senang jika ayah mengundang nanda bermusyawarah. Ikhwah fillah yang diblokir bersabarlah, Insya Allah tidak lama, berdoalah dan doakanlah semua dan tentu pula muhasabah diri. Tantangan dakwah adalah keniscayaan, dan selalu berbuah hikmah besar, sahabatku.
Maafkan arifin ini yang merindukan keberkahan harakah dakwah dan kedamaian negeri ini. Alangkah indahnya bila presidennya benar benar memikirkan keadaan rakyatnya, tentara polisi melindungi rakyatnya, media da’wahnya lancar, rakyatnya menjadi taat, dan negerinya bertabur berkah…Insya Allah, aamiin.