Maria Demetelda Akhirnya Mengucapkan Syahadat

Hidayah milik Allah semata, malam tadi telah bersyahadat Maria
Demetelda (mantan Katolik) kita doakan saudari kita ini senantiasa
istiqomah dan kaffah.

Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi
Wassallam sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat
belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. (Qs at Taubah:
124)
QS 5:65-66
(65) Dan
sekiranya Ahli Kitab beriman dan bertakwa, tentulah Kami tutup (hapus)
kesalahan-kesalahan mereka dan tentulah Kami masukkan mereka kedalam
surga-surga yang penuh kenikmatan.
(66) Dan sekiranya mereka
sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al Quran) yang
diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat
makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Diantara mereka ada
golongan yang pertengahan. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan
oleh kebanyakan mereka.
QS 5:83
(83) Dan apabila mereka
mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu lihat
mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran (Al Quran) yang
telah mereka ketahui (dari kitab-kitab mereka sendiri); seraya berkata:
“Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama
orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al Quran dan kenabian
Muhammad s. a. w.)
Sungguh tidak ada harapan yang lebih baik
dari dicintai Allah, disayangi Allah dan mendapatkan naungan pada hari
tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu Wa Ta’ala..
Selamat datang dalam persaudaraan silaturrahiim ukhuwah Islamiyah saudariku.

www.facebook.com/MualafCenter
www.muallafjogja.com
www.mualaf.com