Haidar Nashir Disambut Tarian Cakalele Muhammadiyah Halmahera Utara

Ketua PP Muhammadiyah DR. Haidar Nashir M.Si Menghadiri Musyawarah Daerah II Muhammadiyah Halmahera Utara tanggal 27 Desember 2014 disambut Tarian Cakalele.
13 Pimpinan Terpilih Musda ll Muhammadiyah Halmahera Utara :
1. H. Arifin neka, SH.
2. H. Yusri doya, S.Ag, M.Si.
3. DR. Rusman Soleman, SE, M.Si. Ak.
4. H. Arsad Abd. Rasid, S.Ag.
5. Iswan Lolahi, S.Pd., M.Si.
6. Drs. Rustam Jafar
7. Rahman Saha, S.HI.
8. H. Muhammad Roke Sawai, SI.kom
9. Syamsuddin H. Rauf.
10. Drs. Muhammad Saleh Tjan.
11. H. Nasaruddin M. Jalil
12. Kadarin Poda, SE.
13. Asri Ramly.
Hasil Rapat 13 Pimpinan Memilih DR. Rusman Sulaiman, SE, Ak, M.Si sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Halmahera Utara 2014-2019