10 Amalan Ringan yang Mengantarkan ke Surga

🌺Diantara jalan menuju surga yang ringan dan mudah.

🌴Firman Allah,

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى

“…Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa …” (QS
al-Baqarah: 197)

Jalan
menuju surga memang dipenuhi onak dan duri. Akan tetapi sesungguhnya
ada banyak amalan-amalan yang mudah dilakukan namun Allah membalasnya
dengan ganjaran yang sangat besar. Berikut ini disajikan beberapa amalan
yang insya Allah ringan diamalkan namun bisa membawa pelakunya ke
surga.

1. Berdzikir Kepada Allah
Rasulullah صلى الله عليه وسلم
bersabda, “Ada dua kalimat yang ringan bagi lisan, berat dalam mizan dan
dicintai ar-Rahmaan: سبحان الله وبحمده (Maha Suci Allah dan dengan
pujian-Nya kami memuji) سبحان الله العظيم (Maha Suci Allah Dzat Yang
Maha Agung).” (HR Bukhari dan Muslim)

Rasulullah
bersabda, “Saya membaca: سبحان الله والحمد لله وﻻ إله إﻻ الله والله
اكبر, sungguh aku lebih cintai daripada dunia dan seisinya.” (HR Muslim
no 2695 dan at-Tirmidzi)

Dalam
hadits lain Rasulullah bersabda,“Tidaklah seorang manusia mengamalkan
satu amalan yang dapat menyelamatkannya dari adzab Allah melainkan
dzikir kepada Allah.” (HR ath-Thabrani dengan sanad yang hasan dan
al-Allamah Ibnu Baz menjadikannya hujjah dalam kitab Tuhfah al-Akhyaar)

2. Meridhai Allah, Islam dan Rasul-Nya.
Rasulullah bersabda,“Tidaklah seorang hamba muslim mengucapkan pada saat dia memasuki waktu pagi dan memasuki waktu petang:
رضيت بالله ربا وبالإسﻻم دينا وبمحمد نبيا
(aku ridha Allah
sebagai Rabb-ku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabi-ku)’
sebanyak tiga kali, melainkan merupakan hak bagi Allah untuk meridhainya
pada hari kiamat kelak.” (HR Ahmad dan dihasankan oleh al-Allamah Ibnu
Baz dalam kitab Tuhfah al-Akhyaar)

3. Menuntut Ilmu Syar’i
Rasulullah
bersabda, “Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka
Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR Muslim no 2699)

4. Menahan Marah
Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang
menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, niscaya Allah
akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan para makhluk sampai Allah
memilihkan untuknya bidadari-bidadari yang dia suka.” (Dihasankan oleh
Imam at-Tirmidzi dan disepakati oleh Syaikh al-Albani)

5. Membaca Ayat Kursi
Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang
membaca Ayat Kursi setiap selesai shalat, maka tidak ada yang dapat
menghalanginya untuk masuk surga kecuali jika dia mati.” (HR an-Nasaa’i
dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani)

Maksudnya adalah jika dia mati, dia akan masuk surga dengan rahmat dan karunia Allah ‘Azza wa Jalla.

6. Menyingkirkan Gangguan di Jalan
Rasulullah bersabda,“Sungguh aku telah
melihat seorang lelaki mondar-mandir di dalam surga dikarenakan sebuah
pohon yang dia tebang dari tengah jalan yang selalu mengganggu manusia”
(HR. Muslim)

Rasulullah bersabda,“Ada
seorang lelaki berjalan melewati ranting pohon yang ada di tengah jalan,
lalu dia berkata, ‘Demi Allah, sungguh aku akan singkirkan ranting ini
dari kaum muslimin agar tidak menganggu mereka.’ Maka dia pun dimasukkan
ke dalam surga.” (HR Muslim)

7. Membela Kehormatan Saudaranya di Saat Ketidakhadirannya
Rasulullah bersabda,“Barangsiapa membela
harga diri saudaranya, niscaya pada hari kiamat Allah akan memalingkan
wajahnya dari api neraka.” (Dihasankan oleh Imam at-Tirmidzi dan
dishahihkan oleh Syaikh al-Albani)

Dalam hadits lain bersabda,

مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحيَيْهِ وَ شَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ

Barangsiapa yang Allah lindungi dari keburukan apa yang ada di antara
kedua rahangnya (yaitu mulut) dan keburukan yang ada di antara dua
pahanya (yaitu kemaluannya), niscaya dia akan masuk surga.” (Dihasankan
oleh Imam at-Tirmidzi dan disepakati oleh Syaikh al-Albani)

8. Menjauhi Debat Kusir Walaupun Benar.
Sabda Rasulullah,“Aku akan menjamin sebuah
rumah di dasar surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun dia
berada dalam pihak yang benar. Dan aku menjamin sebuah rumah di tengah
surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dalam keadaan
bercanda. Dan aku akan menjamin sebuah rumah di bagian teratas surga
bagi orang yang membaguskan akhlaknya.” (HR Abu Dawud dan dihasankan
oleh Syaikh al-Albani)

9. Berwudhu’ Lalu Shalat Dua Raka’at
Rasulullah bersabda,”Tidaklah seorang
muslim berwudhu’ lalu dia baguskan wudhu’nya, kemudian dia berdiri
shalat dua raka’at dengan menghadapkan hatinya dan wajahnya pada kedua
raka’at itu, melainkan surga wajib baginya.” (HR Muslim)

10. Pergi Shalat ke Masjid
Rasulullah bersabda, “Berikanlah kabar
gembira bagi orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan untuk menuju
masjid, mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat.”
(HR Abu Dawud dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani)

Rasulullah bersabda,
“Barangsiapa yang pergi ke masjid atau pulang dari masjid, niscaya Allah
akan persiapkan baginya nuzul di dalam surga setiap kali dia pergi dan
pulang.” (HR Bukhari dan Muslim)

Rujukan:
-Nayef bin Mamduh Alu Su’ud, 175 Jalan Menuju Surga
-Yusuf bin Abdullah bin Yusuf al-Wabil, Tanda-Tanda hari Kiamat

sumber : fahmisalim.com